Trimrommet

Satser årskort ved bruk av trimrommet 2022:
Familie (husstand) kr. 1000,-
Enkeltperson: kr. 700,-
Enkeltperson (medlem i Gussiås Bygdalag) kr. 500,-

For mer info kontakt Lisa Silset Bakken, mobil 411 20 543