Jakt og fiske

Jakt
Småviltjakt
Jakttida for rype og hare er fra og med 18. sept. til og med 23.des.

Storviltjakt
I Nesset er jakttida på elg og hjort fra 10. september til og med 23. desember.

Kontaktpersoner i Nesset ettersøksring finner du her

Link til NJFF Møre og Romsdal

Fiske
Fiskeperiode: Laks fra 1. juni til 16. august. Sjøørret fra 15. juni til 15. august.
Desinfisering: Det er satt ut desinfeksjonsutstyr på Osmarka v/ Lars Sorthe a.s. dagligvarer, ved Gussiås bru, ved Øren Gård og ved bommen inn til Fosterlågen. Det er fiskerens ansvar å benytte disse etter gjeldende regler.

Gode fisketips:
For Storelva: Mark, flue og sluk
For Osvatnet: Bra fiske med dorg. Bruk gjerne store, blanke og lette sluker. Utløpet over Nilsbekken er en god fiskeplass.

Døgn- eller sesongkort Osvatnet, Fosterlågen og Storelva kan kjøpes på inatur.no

Osvatnet
Fiskerikt vatn. Laks, ørret og røye. Her passerer all laks til Storelva. Også ørret og røye. Utøvelse av garnfiske disponeres kun av fiskerettighetsinnehaverne i Osvatnet. Fiske med stang, håndsnøre, dorg og oter etter sjøørret og laks er kun tillatt i perioden 15.juni til 15. august.

Båter i Sandvika, Osvatnet

Fosterlågen
Fiskerikt vatn. Ørret og røye. Laks finnes også

Storelva
Elva er lakseførende. Vanlig ørret finnes også. Fiskekort gir rett til fiske med stang i nesten hele elva. Unntakene finnes ved å klikke på kartlinken i informasjonen under de forskjellige kortalternativene. Fra 2008 er daglig fangst avgrenset til 2 laks og 2 sjøørret.