Gamleskolen

Bygda fikk overta Gussiås skole vederlagsfritt fra Nesset kommune i 1996. Bygdafolket har lagt ned et utall dugnadstimer med restaurering på skolen som er fra 1867. Den er vel det største løftet økonomisk som Bygdalaget har stått bak.

Gamleskolen leies ut til selskap, møter og kurs.

Priser gjeldende fra 1. mars 2024:
Arrangement/selskap, helg kr 1 200,-, en dag kr. 800,-
(10% rabatt for medlem i Gussiås Bygdalag)
Møte kr. 300,-
Leietaker ansvarlig for rydding, oppvask og fjerning av søppel.

Kontaktperson:
Gunvor Gussiås, mobil 996 28 143

Foto: Liv Karin Lange

Bygdelaget markerte 150-årsdagen for Gussiås skole august 2017

Foto: Gunvor Gussiås