Gamle boplasser på Gussiås

Bygda vår er full av navn som forteller om liv og arbeid gjennom mange generasjoner.
For eks. kan vi gjennom skriftlige kilder følge historien til garden Store Gussiås bakover til 1500-tallet. Men bosettingen der er mye eldre enn det.
(kilde: Gards- og ættesoge for Nesset bind 1).

Et lite glimt av gamle boplasser på Gussiås
Åfløya g.nr. 7