Feiring av nasjonaldagen 2019

Strålende sol i 24 grader pluss ble dagen feiret på Bygdahuset. Tog, leker, natursti, is, pølser og brus – bygdafolk og tilreisende fikk en strålende dag. Solveig Hindhammer holdt en uformell og flott tale.

Solveig Hindhammer holdt årets
17-mai tale