Bygda vår

Navnet blir uttala Gu’ssjåsen, med dativforma Gu’ssjåsa.

Utdrag fra boka «Gards- og ættesoge for Nesset», bind 1.
Utgitt av Nesset Bygdeboknemnd 1973:
Gamle skriveformer av namnet er Gudzeaas DN. XII 832, 1596. Gaasaas 1610. Guessiaaess 1658. Stoere Gusaas 1669.
Store Gusjaas 1723.

Rygh seier at det er «Et eiendommeligt Navn». Han meiner med støtte i forma frå 1596 at namnet kan koma av «Gusjovarass, dvs. Gudsjøåsen, og at altså Osvatnet i eldre tider har vore «En hellig, til Guderne indviet Sø». Stort nærare går det vel ikkje an å koma».

Gussiås ligger i Molde kommune.
Nærmeste flyplass er Årø Lufthavn, Molde.

Avstander:
Molde: 35 km
Sunndalsøra: 55 km
Kristiansund: 70 km
Åndalsnes: 70 km
Ålesund: 122 km