Åfløy gr.nr. 7

Åfløya mars 2012

Det er uvisst hvor gammel garden er, men er først omtalt i 1617. Det er mest sannsynlig at den skriv seg fra ekspansjonen etter Svartedauen. Den eldste kjente skrivemåte er fra 1632, Aaflaae.
Kjente plasser på garden er:

Trøa
Denne plassen låg oppe i lia ovenfor br.nr 3 Trøplassen «Plassen». Et gammelt segn forteller at den første som tok til her var en mann fra Vistdalen som vart kalla Elling Vera. Sist kjente husmann er Rasmus Olsen Åfløy. Han kom dit i 1833 og vart værende der til 1842. Gift med Lakris Pedersdotter. De fikk 2 barn. Det har vært sagt at de svalt fra plassen.

Holå
Denne plassen låg i vesthellinga ned mot vatnet. Første plassmann var Amund Amundsen, f. 1807, gift i 1845 med mali Knutsdotter, f. 1817 i Voll. De fikk ingen barn og plassen vart nedlagt etter dem. Amund skadde seg i skogsarbeid og var noe ufør, så livsvilkåra var nok ikke de beste for de to. Amund var flink til å spille fele. Amund døde i 1877 og Mali i 1895.

Kjønnmyra
Denne plassen låg sørvest for Åfløydalen. Plassmann Jan Bottolfsen, f. 1795, og kona Marit Andersdotter, f. 1804, fikk 7 barn. Sønnen Bottolf er omtalt under Åfløy i 1860-åra.