Julegrantenning – Lunsj – Basar

Dagen startet kl. 10.00 med tenning av julegrana ved Gamleskolen.
Derfra gikk vi sammen til Bygdahuset der vi fortsatte dagen med basar
og et veldekket lunsjbord.