St.Hans feiring på Bakkesanden

Bålet ble tent kl. 18.00
Odd Idar Bakken ble Hesteskomester 2020. Barneklassen ble vunnet av Aurora Bakken Romuld.