1930 – 1960

14. desember 1958 er 11 gutter ute på isen på Skjørsetervatnet. Så havner 7 av guttene i vannet. Les her hva som hendte.

Vegarbeid 1956: Arbeid på vegen i forbindelse med teleløsning. Fra v. Magnar Skjørseter, Odd Bakken, vegvokter Martinus Barsten. Bakerst ser vi Oddvar Barsten.
Spillemann og servitører i dobbelbryllupet 6. juli 1946. F.v. Ida Stenløs, Pedro Gussiås, Nora Gussiås, Ingrid Gussiås, Petter Gussiås (kjøgemester)
Bolighus, røkestue på Haugen ved Bakketun på Gussiås. Dette har tidligere vært røkestue fra en gammel plass under Bakken. Antagelig bygd av en som de kalte for «Nabbe-Jo» som var den første som bygslet der.
Gruppebilde, ca 1930: Bl.a. fra venstre: Margrete Bakken (Nøsen), Karen Gussiås, Ingeborg Anna Skjørseter, Marie Bakken, Gjertrud Anna Engen, Ingeborg Anna Gussiås (Lia)
Gammelhusene på Bruheim 1930-åra: Dette var før det nye huset var bygd. I denne lille stua bodde det en familie på 8 stk.
Fra venstre, Albert Gussiås, Magnar Skjørseter, Ingvar Skjørseter og Anna Skjørseter.
Veiarbeidere, etter sprenging av stein.
Bygging av mur ved Bakkenøsa
Fra brylluppet til Emelie og Petter Gussiås (Barstein), 1937?
Bakkenøsa
Guttene til venstre er Magnar Skjørseter og Edvin Gussiås (foran). Damene er Margrete Bakken (til venstre) og Sigrid Bakken.
Bjørnehi, Vetafjellet, Gussiåsen. 1930 åra. Arne Mordal fann dette bjørnehiet oppi Vetalia i overgangen mellom bjørkeskog og furuskog. Han gjekk ned fra toppen av Veten rett mot Stor-Gussiås.