1900 -1930

Brudepar 1902-03, Ingeborg Anna Skjørseter og Knut Aslaksen Gussiås
Gussiåsgjerdet 1909
Gussiås lille 1910: F.v. ser vi litt av kårløa, så er det gammelløa m/fjøs, så et forholdsvis nytt eldhus (mest brukt til tønneverksted) og så våningshuset (30 m langt).
Familiebilde fra Gussiåsgjerdet 1911: Fra v. Brit Gussiås, Petter Gussiås, Bergljot Gussiås Johannessen.
Gammelhuset på Reitli på Gussiås under bygging, ca 1911.
F.v. Astrid Åfløydal, Ingeborg Reitli m barna: Gjertrud, Ingeborg og Ella. T.h. soneson Albert.
Gussiås gamle bedehus, bygget av brødr. Sotnak i 1918. Bedehuset vart reve vinteren 1987-88
Barneforening 1922-23: 1.r.f.v. Ella Gussiås, Gudlaug Gussiås, Aslaug Gussiås, Martha Fossbakk, Jenny Bakken, lærer Gjertrud Helgetun 2.r.f.v. Magrete Bakken, Gjertrud Gussiås, Gunnvor Engen, Ingeborg Gussiås, Edvin Gussiås?. 3.r.f.v. Bergljot Gussiås, Lina Fossbakk, Gjertrud Marie Gussiås.
Gammelløa på Bakkenøsen. Den er flyttet fra Stor-Gussiås og skal være den løa som «Hopp Helling»
ville ta med seg.
Gammelhuset i Sagtrøa ca 1920
Klassebilde fra Gussiås skole i ca 1922
Slåttonn på Gussiås lille 1925: F.v. Gudrun Bakken, Gudlaug Gussiås, Gjertrud-Anna Gussiås, Aslak T. Gussiås, Torstein Gussiås, Eirik Gussiås, Anton Skjørseter, Knut Solli.